Samfunnssikkerhet, sikkerhet og kriminalteknikk

Offentlig orden og sikkerhet har mange former, fra undersøkelse av åsteder og ulykkessteder, publikumskontroll og sikkerhet ved store arrangementer, sikring av mennesker og eiendom til beredskap. Tilgang til omfattende informasjon, full oversikt over beviser ved et åsted, mulige trusselpunkter og miljøfarer er avgjørende for å beskytte publikum og sikre rettferdighet for ofre.

Samfunnssikkerhet er et komplekst tema, men dataene trenger ikke å være det. Våre innovasjonsdrevne teknologiske løsninger hjelper fagpersoner innen samfunnssikkerhet, sikkerhet og etterforskning over hele verden å registrere og visualisere miljøer og informasjon som en virtuell kopi av den virkelige verden – en digital etterforskningstvilling.


Ta kontakt med våre eksperter på samfunnssikkerhet og kriminalteknikk

Oppdag alle våre applikasjoner

Hvordan etterforskere løser saker med reality capture

Finn ut hvordan Sharp og teamet hans bruker reality capture-teknologi med punktskyer for 3D- og 2D-modellering til å rekonstruere åsteder som kan besøkes om og om igjen.
Finn ut hvordan Sharp og teamet hans bruker reality capture-teknologi med punktskyer for 3D- og 2D-modellering til å rekonstruere åsteder som kan besøkes om og om igjen.

To safely say: No crime scene evidence left behind!

Italian crime scene forensic mapping expert with decades of experience shares his know-how about the pain points of “real-life” crime scene investigation. With 3D technology, bloodstain pattern analysis (BPA) and ballistics analysis (e.g.) can all now be done in the digital domain by creating a Forensic Digital Twin of the crime scene directly on the scene.
Italian crime scene forensic mapping expert with decades of experience shares his know-how about the pain points of “real-life” crime scene investigation. With 3D technology, bloodstain pattern analysis (BPA) and ballistics analysis (e.g.) can all now be done in the digital domain by creating a Forensic Digital Twin of the crime scene directly on the...

Webinar: Åstedsundersøkelser med BLK3D og programvare for åstedskartlegging

Utvid og integrer funksjonaliteten i BLK3D for dokumentering av åsteder. Opprett et skalert 2D-diagram med fagmessig presisjon med én integrert løsning.
Utvid og integrer funksjonaliteten i BLK3D for dokumentering av åsteder. Opprett et skalert 2D-diagram med fagmessig presisjon med én integrert løsning.

Ta kontakt med våre eksperter på samfunnssikkerhet og kriminalteknikk

Hvorfor velge oss

Ekspertråd, konsultasjon og praktisk hjelp. Organisasjoner i offentlig og privat sektor benytter seg av våre tjenester, og vi tilbyr et bredt utvalg av geospatiale verktøy, pålitelig service og ekspertise.
Ekspertråd, konsultasjon og praktisk hjelp. Organisasjoner i offentlig og privat sektor benytter seg av våre tjenester, og vi tilbyr et bredt utvalg av geospatiale verktøy, pålitelig service og ekspertise.

Applikasjoner

Våre kunnskaper bistår fagpersoner innen samfunnssikkerhet over hele verden, og omdefinerer undersøkelsene av åsteder og ulykkessteder, innsamling av bevis og kartlegging i forbindelse med etterforskning.
Våre kunnskaper bistår fagpersoner innen samfunnssikkerhet over hele verden, og omdefinerer undersøkelsene av åsteder og ulykkessteder, innsamling av bevis og kartlegging i forbindelse med etterforskning.

Løsninger

Våre løsninger for reality capture, åstedsundersøkelser og rekonstruksjon, presis posisjonering og lokasjonsinformasjon gir deg en fordel når den digitale etterforskningstvillingen skal opprettes.
Våre løsninger for reality capture, åstedsundersøkelser og rekonstruksjon, presis posisjonering og lokasjonsinformasjon gir deg en fordel når den digitale etterforskningstvillingen skal opprettes.

Læringssenter

Enten du ønsker å ta et steg videre fra tradisjonelle dokumentasjonsmetoder eller ønsker å mestre teknologien, kan våre læringsressurser hjelpe deg på alle stadier i det daglige arbeidet.
Enten du ønsker å ta et steg videre fra tradisjonelle dokumentasjonsmetoder eller ønsker å mestre teknologien, kan våre læringsressurser hjelpe deg på alle stadier i det daglige arbeidet.