Kjerneverdier

Våre kjerneverdier er avgjørende for vår suksess, og forener Hexagon og dets varemerker i arbeidet for å skape smarte endringer.

Fortjenestedrevet

Vi verdsetter bærekraftig lønnsomhet, setter resultater foran prosedyrer, setter målbare målsetninger og samarbeider for å oppnå de økonomiske målene våre.
Vi verdsetter bærekraftig lønnsomhet, setter resultater foran prosedyrer, setter målbare målsetninger og samarbeider for å oppnå de økonomiske målene våre.

Profesjonell

Vi er ærlige og profesjonelle, og forstår hvor viktig det er å kjenne virksomheten vår, lede gjennom eksempler og vise ydmykhet i prosessene.
Vi er ærlige og profesjonelle, og forstår hvor viktig det er å kjenne virksomheten vår, lede gjennom eksempler og vise ydmykhet i prosessene.

Innovativ

Vi investerer tungt i innovasjon for å dekke kundenes stadig endrede behov, med sterkt fokus på å skape bærekraftige virksomheter som gagner menneskeheten.
Vi investerer tungt i innovasjon for å dekke kundenes stadig endrede behov, med sterkt fokus på å skape bærekraftige virksomheter som gagner menneskeheten.

Engasjert

Vi søker personlig tilfredshet ved å gjøre godt arbeid og sette pris på det vi gjør. Vi leder med en følelse av viktighet, uten fordommer eller politikk.
Vi søker personlig tilfredshet ved å gjøre godt arbeid og sette pris på det vi gjør. Vi leder med en følelse av viktighet, uten fordommer eller politikk.

Kundefokusert

Vi vet at kundenes suksess er avgjørende for vår egen, og vi forplikter oss til å skape effektivitet, produktivitet og kvalitet for alle våre kunder.
Vi vet at kundenes suksess er avgjørende for vår egen, og vi forplikter oss til å skape effektivitet, produktivitet og kvalitet for alle våre kunder.

Nytenkende

Vi er trygge på at vi har det som skal til for å oppnå den ambisiøse visjonen vår. Vi tar eierskap til store drømmer, å prøve ut nye ting og å skape fremgang.
Vi er trygge på at vi har det som skal til for å oppnå den ambisiøse visjonen vår. Vi tar eierskap til store drømmer, å prøve ut nye ting og å skape fremgang.