Leica AP20 AutoPole

Unikt, smart system som fremmer produktiviteten på anlegget.

Leica AP20 AutoPole er et unikt og smart system som styrker produktiviteten med våre robotiske totalstasjoner ved å fjerne de siste analoge trinnene i det digitale landmålingsarbeidet. Den brukervennlige AP20 AutoPole sparer tid på anlegget og reduserer mengden tungvinte korrigeringer i etterbehandlingen på kontoret, med tre kraftige smartfunksjoner som vil endre måten du jobber på.
Forholdene på arbeidsstedene er dynamiske og varierende, og AP20 AutoPole gjør det lettere å navigere gjennom utfordringene ved å muliggjøre målinger med vinklet stang, automatiske høydeavlesninger samt søk etter og innlåsing mot målet. Hindringer på anlegget overvinnes enkelt ved å justere høyden og vinkle stangen for å nå punkter som er ute av syne, rask gjenoppretting av siktlinjen og innlåsing mot den robotiske totalstasjonen, også når flere landmålere arbeider samtidig – og du kan være trygg på at målingene blir registrert automatisk. Med AP20 AutoPole kan du videreføre og fullføre arbeidsoppgavene med færre feil, høy pålitelighet og høyere produktivitet, og redusere dobbeltarbeid og forsinkelser til et minimum. Les mer om når Leica AP20 AutoPole mottok den prestisjetunge Wichmann Innovations Award for den mest innovative maskinvaren på Intergeo 2022.

 Kundehistorie: Øk hastigheten og nøyaktigheten med Leica AP20

Arnaud Colin, administrerende direktør og landmåler testet AP20 i sine vanlige arbeidsoppgaver ute i felt. Han merket direkte at jobben gikk fortere og med høyre nøyaktighet enn tidligere, noe som overbeviste han til å investere i AP20.
Arnaud Colin, administrerende direktør og landmåler testet AP20 i sine vanlige arbeidsoppgaver ute i felt. Han merket direkte at jobben gikk fortere og med høyre nøyaktighet enn tidligere, noe som overbeviste han til å investere i AP20.


Innovativ måleteknologi hjelper med rørinstallasjon og veifornyelse

Les hvordan landmåler Alessia brukte AutoPole for as-built kontroller og målepunkter for å lage en 3D-modell og kunne jobbe raskere og sikrere enn noen gang før.
Les hvordan landmåler Alessia brukte AutoPole for as-built kontroller og målepunkter for å lage en 3D-modell og kunne jobbe raskere og sikrere enn noen gang før.

Hellingskompensering

Øk produktiviteten og effektiviteten med hellingskompensering, som fjerner behovet for å nivellere stangen. Mål og legg ut flere punkter per dag, praktisk og komfortabelt, samtidig som kvaliteten opprettholdes med kontroll og oversikt over punktkvaliteten. Hellingskompenseringen gjør det mulig å utføre punktmålinger med stangen i vinkel, noe som øker fleksibiliteten og produktiviteten i felten med måling opp-ned og måling av skjulte punkter.  

PoleHeight

Spar tid og eliminer feil som følge av både manuelle høydeavlesninger og manuell inntasting i feltprogramvaren, som ofte blir feil eller glemmes helt. PoleHeight-funksjonen oppdaterer høyden automatisk når stanghøyden endres, for å sikre pålitelige og nøyaktige målinger. Dette fjerner behovet for å lese av, kontrollere og taste inn høydeendringer, og eliminerer tidkrevende korrigering av stanghøyden i etterbehandlingen. Bruk mindre tid på justering og mer på arbeidet!

TargetID

Arbeid uhindret med Leica AP20 AutoPole med TargetID-funksjonen! Automatisk målsøking, -identifisering og innlåsing mot målet hindrer innlåsing mot uønskede mål og unngår avbrytelser i arbeidet på travle anlegg. Med TargetID kan en totalstasjon eller MultiStation identifisere målet «on the fly» mens søkingen pågår. Dette forebygger innlåsing mot andre mål, noe som er spesielt viktig når flere landmålere jobber samtidig på et travelt anlegg, og forbedrer den effektive arbeidstiden med stangen.

Relaterte produkterRessurserLeica AP20 AutoPole datablad

Leica AP20 AutoPole datablad med teknisk spesifikasjon.
Leica AP20 AutoPole datablad med teknisk spesifikasjon.

Leica AP20 AutoPole White Paper

Les om den teknologiske bakgrunnen for hvordan AP20 fremmer produktiviteten i automatiserte totalstasjonsarbeidsflyter.
Les om den teknologiske bakgrunnen for hvordan AP20 fremmer produktiviteten i automatiserte totalstasjonsarbeidsflyter.

Expert Insight: The AP20-Equipped Surveyor

Where can the greatest increase in productivity and safety be expected working with the AP20? How can the AutoPole strengthen quality assurance?
Where can the greatest increase in productivity and safety be expected working with the AP20? How can the AutoPole strengthen quality assurance?


Expert Insight: Reflecting on the First Year of the AP20

Customer testimonials confirm significant productivity gains thanks to the AP20, but how did users adapt to a new way of measuring?
Customer testimonials confirm significant productivity gains thanks to the AP20, but how did users adapt to a new way of measuring?


Vil du snakke med en Leica AP20 AutoPole-ekspert?