Gruvedrift

Styrket produktivitet og bedre sikkerhet

Leica Geosystems tilbyr enkel tilgang til tilpasningsdyktige overvåkingsløsninger som er skreddersydd for dine behov.

Vi har den rette løsningen for at du skal kunne øke sikkerheten og produktiviteten i gruvearbeidet, enten det gjelder sanntidsovervåking av stabilitet i skråninger, avfalls- og lagringsdammer, utgravinger, vegger og arbeid med setningsendringer under bakken eller gruvens klimapåvirkning. HxGN GeoMonitoring Hub-programvare er utviklet som en totalløsning fra én leverandør for sømløs integrering av data fra alle typer overvåkingsteknologi, inkludert prismeovervåking, radarer og andre geotekniske sensorer og miljøsensorer, sammen med ekspertstøtte og rådgivning. Foreta overvåking med sanntidsinformasjon og pålitelige rapporter som genereres automatisk basert på en egendefinerbar tidsplan.

«Alle instrumentene lever opp til sitt omdømme som ekstremt robuste og presise instrumenter. Newmont er overbevist om at det ikke finnes bedre nøyaktighet eller holdbarhet på markedet for geodetikk.»

Nana Yaw Quayson
Tekniske tjenester og brukerstøtte hos PDSA Ltd, autorisert servicepartner for Leica Geosystems

Eksempelstudier

Keeping a vigilant Eye

Continuous, extensive monitoring by geotechnical engineers must be done in order to keep open pit miners safe from falling rocks or collapsing walls.
Continuous, extensive monitoring by geotechnical engineers must be done in order to keep open pit miners safe from falling rocks or collapsing walls.

Slope Monitoring at Adaro Tutupan Coal Mine in Indonesia

Monitoring the open cut coal mining slopes.
Monitoring the open cut coal mining slopes.

Monitoring a Dam Wall in a Polish Copper Ore Enrichment Facility

The project scope involves establishing a continuous, automatic monitoring system.
The project scope involves establishing a continuous, automatic monitoring system.

Monitoring of Excavation Slopes in an Open Pit Mine

The Polish Energy Group required a system for the automatic monitoring of slope stability.
The Polish Energy Group required a system for the automatic monitoring of slope stability.
Programvareprodukter

Leica GeoMoS

Fleksibel programvareløsning for automatisk deformeringsovervåking.
Fleksibel programvareløsning for automatisk deformeringsovervåking.

HxGN GeoMonitoring Hub

The integrated platform brining all sensor technology into one holistic view for mine monitoring
The integrated platform brining all sensor technology into one holistic view for mine monitoring

Leica GeoMoS Now!

Analyse & visualise monitoring data from everywhere.
Analyse & visualise monitoring data from everywhere.

Leica CrossCheck

A multi-purpose GNSS analysis tool for QC and monitoring.
A multi-purpose GNSS analysis tool for QC and monitoring.

Leica GNSS Spider

Alt-i-ett-løsning for GNSS-nettverk og overvåkingsprosjekter
Alt-i-ett-løsning for GNSS-nettverk og overvåkingsprosjekter
Maskinvareprodukter  

Leica Nova TM50

Den mest nøyaktige og pålitelige totalstasjonen med bildeovervåkning.
Den mest nøyaktige og pålitelige totalstasjonen med bildeovervåkning.

Leica GM30

All-in-one GNSS monitoring receiver.
All-in-one GNSS monitoring receiver.

Inclination sensor

Precision measurement of inclination vector and temperature.
Precision measurement of inclination vector and temperature.

$name

Two combines the comfort and confidence of visual images with the accuracy of a point cloud at vehicle speed together into a GIS-enabled interface with semi-automatic extraction tools.
Two combines the comfort and confidence of visual images with the accuracy of a point cloud at vehicle speed together into a GIS-enabled interface with semi-automatic...

Leica Nova MS60

Ett instrument til alle landmålingsoppgaver, som hever nivået på sensorfusjoner.
Ett instrument til alle landmålingsoppgaver, som hever nivået på sensorfusjoner.

UAV-dronesystemer

Intelligent dronebasert kartleggingsløsning for landmåling og anlegg.
Intelligent dronebasert kartleggingsløsning for landmåling og anlegg.
Downloads
Har du spørsmål? Vi har svarene!

La oss hjelpe deg.