Imaging Sensors

Leica ContentMapper

Ny flybåren kartleggingsløsning for effektiv innsamling av geospatialt innhold i storskala

Leica ADS100

Airborne sensor increasing image quality, saving flight time.

Leica DMCIII

Airborne imaging sensor with world’s largest single frame.

Software

Airborne sensor software solution.