Kartlegging av grunnfjellet med Leica DS2000 deteksjonsradar

Kartlegging av grunnfjellet utført av Geo Bodø

Geo Bodö DS2000 story top banner

Daglig leder på Geo Bodø AS, Øyvind Hetzler, forteller;
”Vi har testet Leica DS2000 deteksjonsradar på et område som skal omreguleres til industriområde og det var ønskelig å finne høyden på grunnfjellet for å vurdere kostnadene rundt sprengning og innfylling. Resultatet ser lovende ut og høyder stemmer godt med allerede gravde prøvehull som var gjort på prosjektet.


Bakgrunn

Øyvind Hetzler, Daglig leder på Geo Bodø AS, startet som landmåler i ett anleggsfirma i 2009, ble etterhvert avdelingsleder for landmålere i samme firma. Der jobbet man mest med stikning for veibygging, konstruksjoner, infastruktur samt en del tomtearbeider. I 2018 startet de opp Geo Bodø AS. Her jobber firma mest mot bygg- og anleggsentrepenører, men også en del mot private, og kommuner. De har i dag tre avdelinger. I Geo Bodø AS er man fire landmålere. I Geo Salten AS er det én landmåler. Han har også spesialisert seg på droneflyvning og har mye oppdrag med dette. I Geo Møre AS er det én landmåler som også har spesialisert seg på droneflyvning. I 2019 ble Geo Bodø salgspartner for Leica Geosystems for Nordland.

”Vi utfører det meste av måletjenester, mengdeberegninger, droneflyvning/mapping, scanning, salg og montering av maskinstyring og landmålingsutstyr”, forteller Øyvind.

Om prosjektet med Leica DS2000 deteksjonsradar

Geo Bodø har testet Leica DS2000 på et område som skal omreguleres til industriområde og det var ønskelig å finne høyden på grunnfjellet for å vurdere kostnadene rundt sprengning og innfylling. Under testen brukte man en DS2000 GPR (Ground Pentetrating Radar) koblet mot Leica FLX100 GPS så de fikk koordinatfestet skannet. Basert på disse målingene fikk man laget en DTM modell. Resultatet ser lovende ut og høyder stemmer godt med allerede gravde prøvehull som var gjort på prosjektet.

Geo Bodö artikel Leica DS2000

leica ds2000

Geo Bodø bruker utstyret for å lokalisere og koordinatfeste rør og gjenstander under bakken. Firmaen holder på med testing av utstyret for å lokalisere grunnfjellet under bakken.

Øyvind ser att denne måten for å lokalisere grunnfjellet kan være tid- og kostnadsbesparende. Tradisjonel metode kan innebære prøvegraving med gravemaskin elle prøveboring med borrigg. Da vil måling med en GPR være raskere og billigere. En utfordring kan være å få målinger dypt nok da DS2000 har en begrensning med dybden på 3-5 meter, er ved kartlegging i veldig kupert terreng.

Et typisk kartleggingsprosjekt

Kunde tar kontakt med Geo Bodø. Deretter befaring/gjennomgang av prosjektet om mulighet for bruk av GPR. Hvis det lar seg gjøre, kjører man over området med GPR og GPS.

  • Hvis det er rør som skal påvises så merker de av rørene på bakken. Disse kan også måles inn og eventuelt legges inn på en maskinstyring eller måleutstyr for å lokalisere/sette ut ved senere behov.
  • Ved lokalisering av grunnfjell, vil data tolkes i ettertid på kontoret og fjellkontur tegnes inn på hvert scan som er kjørt. Dette settes så sammen til en overflatemodel til i rett høyde og koordinatsystem.

Øyvind sier at det viktigste firmaet kan gi sine kunder er; ”raske og enkle lokaliseringer av rør, og grunnfjell. Tidsbesparende for maskinførere som skal lokalisere rør som ikke er tegnet på kart eller er feil inntegnet på kart. Enklere og billigere måte å lokalisere grunnfjellet under bakken hvis det er rette forholdene for bruk av GPR.”

Avslutningsvis sier Øyvind at; support fra Leica ved Dagfinn Solvik-Olsen fungerer utmerket. Får hjelp når man trenger det.


Fordeler med Leica DS2000

  • Øk sikkerheten ved å identifisere alle trusler med DS2000 
  • Finn rør og kabler, og kom raskere i gang igjen etter strømbrudd når du vet nøyaktig hvor nedgravde rør og kabler er plassert
  • Antenne med dobbel frekvens for deteksjon av dyptliggende og grunne mål samtidig
  • DS2000 har enkel og intuitiv programvare og datalagring  for enkel innhenting og dataoversikt.
  • Enkel datalagring og eksport for etterbehandling på kontoret
  • DS2000 har avansert ergonomi som gir uanstrengt manøvrering på krevende arbeidssteder
  • Ekspertkunnskap fra Leica Geosystems
  • PROTECT by Leica Geosystems- markedets mest omfattende garanti

Kundehistorier fra hele verden

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.
Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.

Detection Campus

Our Detection Campus provides you with a thorough insight in to our extensive portfolio of detection solutions
Our Detection Campus provides you with a thorough insight in to our extensive portfolio of detection solutions