Annleggsbransjen er i forandring.

The new Leica RCD30 camera is presently the only one in the market which is able to collect 80 MP RGBN multispectral imagery perfectly co-registered.

RISA vattenrörs inmätning

 

Annleggsbransjen er i forandring. Ting skjer fortere fortere. Der en før hadde en linje å følge har en nå en tvilling av virkeligheten på kontoret som deles med arkitekter, maskinførere, kunder og ingeniører. Stikningsingeniør i RISA, Ruben Rosland, vil utnytte potensialet videre og skanner nå, som første i Norge og muligens verden, et vannrør innvendig og georeferert.

RISA er en av landets største private anleggsfirmaer og legger for tiden nye vannrør for kunde IVAR. Røret blir 6,3 kilometer langt, hvorav 900 meter skal ligge under vann. Når det er ferdig vil 15 000 liter vann renne gjennom røret - hvert sekund. For å nå fristen er det planlagt at RISA legger 40 meter rør om dagen.

RISA vattenrör

 

Men i tillegg har RISA tilbudt IVAR å skanne røret innvendig, georeferert. Tanken bak dette er at fremtidig drift og vedlikehold skal bli mye enklere og i større grad kan gjøres uten fysisk befaring. Den ytre, geografiske nøyaktigheten vil ligge på to centimeter og den indre på under to millimeter. RISA vil ved ferdigstilling få en komplett digital 3-D modell av hele vannrøret, i tillegg til det fysiske.

For en tid tilbake begynte BIM (Bygningsinformasjonsmodell) å bli overført fra vertikale bygg til anlegg og i dag er det et vidt begrep i anleggsbransjen, i følge Rosland. Det handler om samordning: samle data, samle fagfelt og legge alt i én modell. Det er ikke nytt, men det er har fått en helt ny fokus.

Elena Bjånes, som er produktspesialist i Leica Geosystems, sier at det i stor grad handler om å spare tid. Med Leica RTC360 kan man skanne hele områder på kort tid. Det er en terestrisk laserskanner, som skyter ut to millioner punkter i sekundet og lager en digital kopi av virkeligheten. Da slipper man flere befaringer, hvis man f.eks. skulle ha glemt å skanne et punkt eller område av byggefeltet. Selve nøkkelen er informasjonsflyten. Man kan se på modellen i fellesskap. Byggherre, ingeniører og arkitekter kan få informasjonen de trenger og slipper befaringsbiten.RTC360 har i hovedsak blitt brukt til vertikale bygg, men brukes mer og mer til store anlegg, fordi man kan scanne virkeligheten såpass fort. Hver scan tar ett minutt og 26 sekunder.

RISA_RTC360

Tilbake til røret som RISA scanner: For å georefere modellen setter stikkerne opp targets inni røret og kombinerer med totalstasjon, for posisjonering. RTC360 kan styres med en Ipad og feltapplikasjon. Man slipper å være borti den, hvis den skulle befinne seg på et farlig område. Stikkerne skanner rører fortløpende mens det legges og setter det deretter sammen i punktsky. Avvik kan sjekkes umiddelbart og modellen lages ettersom røret legges.

IVAR får overlevert alle dataene og kan senere bruke de for å slippe fysiske befaringer ved vedlikehold, inspisering eller ledningsbrudd. Da kan de gå inn og lokalisere skade umiddelbart med to centimeters nøyaktighet.

Programmene Digital Terrain Control og Cyclone 3D går hånd i hånd med RTC360 og dekker mange behov i anleggsbransjen. I følge Rosland og Bjånes er hele anleggsbransjen i ferd med å endres. Med de digitale modellene kan alle involverte hente ut dataene de trenger selv. RTC360 får med seg alt nødvendige, selvom den som tok målingene ikke nødvendigvis vet hva alle trenger for sine behov. Før kunne det kreve mange befaringer for hver fagperson.

Bjånes tror at RTC360 vil kunne dra befaring alene om ti år og Rosland tror at den utviklingen han har sett de siste ti årene vil skje hvert år fremover.

Kundehistorier fra hele verden

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.
Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.