Taratest & Leica AP20 Autopole kundehistorie

Blant de første kundene som investerte i den nye AP20 Autopole var Taratest Oy, en geoteknisk kunnskapsbedrift i Finland.

Taratest med Leica AP20 Autopole

Leica AP20 Autopole er en smart løsning for totalstasjoner, som gjør det enkelt å måle med vinklet stang, finne målet og oppdatere endringer i stanghøyden automatisk. Blant de første kundene som investerte i den nye AP20 Autopole var Taratest, en geoteknisk kunnskapsbedrift i Finland. Taratest Oy

Taratest tilbyr blant annet bakke- og bergundersøkelser, landmålingstjenester, bygningsoppmåling, miljømåling og modelleringstjenester, Reality Capture-tjenester, informasjonsdatamodeller samt geoteknisk design og miljødesign.

COO hos Taratest, Tuukka Räsänen, forklarer hvorfor de bestemte seg for å investere: «AP20 gir oss automatiseringen vi har ventet på for å gjøre feltarbeidet enklere, raskere og mindre krevende». 

Tuukka forklarer at utfordringen i landmålingsarbeidet har vært å øke effektiviteten ute i felt. Virksomhet basert på timepris begynner å bli gammeldags, fordi prosjektene ofte kommer i form av kontrakter. AP20 gjør arbeidet i felt og på kontoret mer strømlinjeformet, slik at selskapet generer mer fortjeneste. Kundene til Taratest drar også nytte av effektiviteten til AP20, siden arbeidet kan utføres mer effektivt enn tidligere, og med mindre tidsbruk både i felt og på kontoret.

 

«Landmåleren kan gjøre mer arbeid fra den samme TPS-stasjonen. Automatiske handlinger reduserer forekomsten av de vanligste menneskelige feilene (feil stanghøyde). Det blir mindre å kontrollere på kontoret», sier Tuukka.

 

Taratest og Leica AP20 Autopole med tilt

Petteri Lappalainen, Leica Geosystems' nye Key-account Manager for landmålingsløsninger, forklarer at Taratest i flere år har vært både en kunde og en partner på mange måter. «Vi har et godt og åpent forretningsforhold, og vårt felles mål er å utvikle virksomheten til begge selskapene. Jeg vil beskrive Taratest som en foregangsbedrift innen mange teknologier», sier Petteri. Taratest ønsker å vite hvilke innovasjoner Leica slipper på markedet, og de er ivrige etter å teste utstyret i arbeidsmiljøet. «For at dette skal fungere, må vi forstå utfordringene deres og være aktive med tanke på å levere løsninger som er relevante for virksomheten», sier Petteri.

Taratest bruker infrastruktur fra Leica til landmåling og Reality Capture av miljøer, for eksempel Leica TPS / GNSS Captivate-plattformen, Leica Cyclone-programvare, HxGN Smartnet-tjenester og Leica Infinity-programvare.

«Den beste funksjonen er den automatiske høydedeteksjonen! Det er helt klart noe alle landmålere har drømt om lenge», sier Tuukka.

 

Vi spør Tuukka hva som er den største forskjellen fra før og etter at Taratest begynte å jobbe med AP20?

Tuukka svarer at de kan markere punkter mange ganger raskere enn med eldre metoder. «Vi kan være trygge på at høyden er riktig selv om prismestangen må justeres hele tiden på grunn av hindringer.»

  1. Borepunkter befinner seg ofte i skogsområder som ikke er ryddet. Skogene i Finland er tette, og GNSS klarer ikke å måle lokasjonen tilstrekkelig nøyaktig. Med AP20 kan vi justere stanghøyden og vinkle stangen til en posisjon som er synlig mellom bladverket og TPS, og posisjonsdataene blir likevel nøyaktige.
  2. Ved oppmåling av anleggs- og byggemiljøer kan vi måle punkter bak hjørner uten å endre TPS-posisjonen, siden alle punktene er synlige direkte.
  3. Målinger i brønner og grøfter krever nøyaktig høyde fra innkommende og utgående rør, og AP20 med stangvinkling og automatisk stanghøyde gjør feltarbeidet betydelig raskere. Den manuelle oppryddingen på kontoret reduseres også, siden høyde- og lokasjonsinformasjon allerede er på plass.

Taratest med Leica AP20 Autopole tilt

Petteri Lappalainen hos Leica Geosystems i Finland bekrefter Tuukkas kommentarer.

«Den vanligste kommentaren fra kundene er 'endelig'. Etter hellingskompensering for GNSS-antenner har dette vært den funksjonen som har stått øverst på ønskelisten for prismestenger også. Alle de tre funksjonene (hellingskompensering, automatisk stanghøyde, mål-ID) takler velkjente problemer, så det har vært en ren fornøyelse å demonstrere AP20 for brukerne. Presisjonen i hellingskompenseringen og det faktum at det fungerer i sanntid, har også vært en hyggelig overraskelse for kundene».

Petteri forklarer at AP20 er fordelaktig i de fleste situasjoner der man bruker en vanlig stang. Målingen går raskere, og man kan nå punkter der man tidligere måtte reorientere utstyret eller bruke andre tidkrevende metoder for å utføre målingen. Utstikkingen går også mye raskere, og den automatiske stanghøyden gjør livet lettere, spesielt i travle miljøer. «Overraskende mange kunder har pekt på mål-ID også, fordi det kan være mange reflekterende gjenstander på en byggeplass, som kan forstyrre innlåsingen mot målet», sier Petteri.

AP20 kobles enkelt til totalstasjonen med en veiviser, og den er svært lett å bruke – bare bruk de vanlige applikasjonene og trykk på én knapp … «og hvis det oppstår problemer, kan brukerstøtte hos oss koble seg til eksternt og løse problemet», forklarer Petteri.

 

Tuukka fra Taratest konkluderer med at «Ap20 fungerer som lovet. Vi er ganske avhengige av hjelp fra Leica, men Leica Geosystems Oy Finland har kunnet hjelpe oss når vi har hatt behov for det».

Det Tuukka mener er bra med Leicas løsninger, er «stabile funksjoner, fremtidssikrede løsninger og pålitelige og funksjonelle produkter helt fra starten av».

 

Finn ut mer: Expert Insight

Kundehistorier fra hele verden

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.
Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.