Lasersporingssystemer

Inspeksjon, skanning og reflektormåling med høy presisjon for industrielle applikasjoner i stor skala

Leica Geosystems Lasersporingssystemer

Industrielle lasersporere er ideelle for å måle mellomstore og store komponenter og gir en ultramobil løsning for storskala inspeksjon og monteringsapplikasjoner. På grunn av dette har lasersporere blitt en viktig del av måleutstyret i en lang rekke bransjer. Lasersporere gir presise 3D målinger til reflektorer, mens funksjonaliteten 6DoF (seks frihetsgrader) tillater bruk av håndholdte sonder, laserskannere og maskinkontrolløsninger.

Bruksområdene er mangfoldige: fra overflateinspeksjoner i bilkarosserikonstruksjoner til målinger i store antall installasjoner i energibransjen til automatiserte metrologiledede monteringssystemer for fly. Hastigheten, nøyaktigheten og portabiliteten i lasersporingsteknologien gir data til rett tid og på rett sted.

Leicas Absolute Tracker-serie med industrielle lasersporere er designet og vedlikeholdes av Hexagon Manufacturing Intelligence, i tillegg til en rekke industrielle teodolitter, laserstasjoner og bærbar instrumenteringsprogramvare.

 

SE UTVALGET >

Laser Tracker Systems

Learn more about these systems on the Hexagon Manufacturing Intelligence website.
Learn more about these systems on the Hexagon Manufacturing Intelligence website.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.