Leica JetStream Enterprise - Ultrarask rendring for alle punkter

Ubegrenset antall punkter, hele tiden

Leica JetStream Enterprise HDS punktskyprogramvare

Leica JetStream Enterprise gir raskt, skalerbart og enkelt arbeid med punktskyer i CAD-systemer.

Leica JetStream Enterprise gir ultrarask rendring av alle punkter hele tiden, slik at du kan arbeide sømløst i ditt foretrukne CAD-system med svært store datasett i punktskyer.

Enkel tilgang til punktskydata for dine prosjekter, kombinert med utvalget av Leica CloudWorx-plugins, gjør at du kan holde deg i det velkjente grensesnittet og økosystemet til din CAD-plattform, slik at det blir lettere og mindre problematisk å arbeide med punktskydata.

Rask og sømløs rendring
Leica Geosystems' eksklusive JetStream-teknologi gir ultrarask rendring av dine punktskydata, slik at du umiddelbart kan åpne og vise et ubegrenset antall punkter samtidig som du navigerer i datasettet Ved å eliminere frustrerende forsinkelser på rendring ved zooming, panorering og klipping, bidrar JetStream til å fjerne usikkerhet og forbedre brukerens forståelse og produktivitet.

Skalering for big data og lite lagringsplass
Leica JetStream Enterprise er utviklet med tanke på brukere av big data. JetStream Enterprise overvinner de største utfordringene ved bruk av punktskyer i CAD-systemer: Den stadig økende mengden punktskydata. JetStream Enterprise reduserer kostnadene til lagringsplass med filstørrelser som er 5x til 10x mindre enn vanlig.

Også de største datasettene rendres på noen sekunder, slik at du får mest mulig virkelighetstro punktskyer. Du slipper å ofre nøyaktigheten på grunn av dårlig rendring, og kan ta informerte beslutninger basert på alle dine data.

JetStream Enterprise Server er en enkel metode for håndtering av datalagre som godtar punktskyer direkte fra Cyclone, og gjør dem tilgjengelige direkte for CAD-brukere via vår CloudWorx-plugin.

Serveren er robust og konfigurerbar i backend, men er nesten usynlig i frontend, slik at produktive brukere slipper å tenke på datahåndtering og overføringer.

Enkel arbeidsflyt, samarbeid og sikkerhetskopiering
Leica JetStream Enterprise har en strømlinjeformet prosjektstyring som isolerer brukerne fra behovet for detaljerte kunnskaper om punktskyer, ved at de kan arbeide direkte i sine foretrukne CAD-systemer via intuitive Leica CloudWorx-plugins. Sentralisert datalagring og tilgang gir strømlinjeformet teamarbeid ved at unødig og feilutsatt duplisering fjernes, det forenkler sikkerhetskopieringen og sørger for effektiv datahåndtering, slik at du kan spare tid og penger.

Kontakt oss om laserskanning i dag!

Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.