Leica Pegasus:Two mobil sensorplattform

Skap nye muligheter med en kjøretøyuavhengig mobil kartleggingsløsning

Leica Pegasus:Two mobil kartleggingsløsning

Leica Pegasus:Two mobil kartleggingsløsning bruker én eller flere laserskannere i kombinasjon med GNSS-mottakere, IMU og en DMI. Slik kan du innhente nøyaktige og presise spatiale data med seks til åtte  kameraer på et hvilket som helst kjøretøy.

Denne innovative mobile sensorplattformen fanger ikke bare inn punktskyer og bildedata, men samler også inn data fra tilleggssensorer. Kameraer for himmel- eller fortausvurdering, støysensorer, luftkvalitetssensorer eller bakkepenetrerende radar (GPR) for kartlegging av rør og ledninger under bakken bidrar til maksimal utnyttelse av multisensorplattformen.

Med multisensormetoden kan du:

  • Øke avkastningen på investeringene dine ved å hente inn flere data i én omgang
  • Skap nye inntekter ved å bruke én plattform til flere bruksområder
  • Redusere tidsbruken i felten med 40 – 60 prosent

Skape høyere inntekter med de samme ressursene
Denne reality capture-løsningen er helt kjøretøyuavhengig og derfor en kompetent løsning for mange bruksområder uten å begrense deg til vei og jernbane. Du trenger bare å hente inn data én gang for å generere flere inntektsstrømmer til bedriften, med presisjon av landmålingskvalitet samtidig du reduserer tidsbruken i felten og beskytter dine ansatte.

Pegasus:Two fanger inn full 360° sfæriske bilder og LiDAR samtidig, slik at du aldri glemmer et objekt eller trenger å returnere til et anlegg.

Applikasjonsspesifikke arbeidsflytløsninger
Pegasus:MapFactory for AutoCAD eller ArcGIS er en komplett programvarepakke for Leica Pegasus:Two mobil sensorplattform, og dekker hele arbeidsflyten fra innhenting av data til uttrekking av formasjoner. Det intuitive brukergrensesnittet kombinert med halvautomatisk uttrekking av formasjoner gjør at du kan raskt utarbeide prosjektleveranser.

Mens Pegasus:MapFactory hjelper deg i små til middels store og manuelle til halvautomatiske prosjekter, er Leica SiRoad og Leica SiRail kraftige programvarepakker som tilbyr helautomatisk arbeidsflyt for store kartleggingsprosjekter.

Kontakt oss for mer informasjon eller for å be om en demonstrasjon.

Leica Pegasus:Two - next generation mobile mapping solution

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.