Tips for utstikkingsvisning i Captivate

Captivate

Paul Dainty, programingeniør i Leica Geosystems, forklarer de ulike tilgjengelige utstikkingsvisningene i Leica Captivate, og noen av de tilgjengelige egenskapene og funksjonene.

1. Utstikkingsvisning i utstikkingsprogrammer

I utstikkingsprogrammene i Leica Captivate finnes det ulike visninger som bidrar til at utstikkingsprosessen blir så enkel som overhodet mulig. Både i Utstikking, Utstikking av linje eller Utstikking av vei av utstikkingsdesignet relativt likt med et velkjent brukergrensesnitt. Alle disse programmene deler det samme visningsutvalget, som deretter utheves.

2. Visning i 2D og 3D

Alle utstikkingsprogrammene har fordelen av 3D-visning, noe som lar deg gjøre utstikkingen både i 2D-visning og i 3D. Informasjonen om utstikkingsposisjonen gis samtidig som brukeren kan navigere fritt i 3D-visningen. Dette er et godt visningsalternativ som viser den nåværende scenen og velger objektene som skal stikkes ut.

   

 

3. Utstikkingsvisning

Utstikkingsvisningen kan kalles for den tradisjonelle visningen, der utstikkingsområdet forenkles og vises med piler og forklarende verdier. Dette er trolig den mest brukte utstikkingsvisningen per i dag med klar og tydelig grafikk og utvalget av referansealternativer bidrar til enkel utstikking, noe som er spesielt nyttig under krevende forhold på stedet.

4. Navigasjonsvisning

Navigasjonsvisningen er ny i Captivate. Ved hjelp av den gode grafikken i 3D-visning ligner konseptet på et navigasjonssystem for bilder, der visningene baseres på brukerens nåværende posisjon og bevegelsesretningen. I navigasjonsvisningen følger 3D-visningen etter brukeren mens han eller hun beveger seg retningspilen peker i riktig retning. Visningen fungerer bedre hvis det er data i bakgrunnen, som et tidligere punkt eller CAD-data.

 

 

5. Alternativ i utstikkingsvisning – type navigasjonspiler

I utstikkingsvisning kan brukeren velge blant flere alternativer for å bli veiledet til utstikkingsposisjonen. Et av konfigurasjonsalternativene er type navigasjonspil som kan defineres som «foran/bak», «høyre/venstre» eller «retning og avstand». Alternativet «foran/bak», «høyre/venstre» gir anvisninger i et ruteformat, der brukeren må bevege seg til siden og forover/bakover. Alternativet «retning og avstand» gir brukeren anvisninger om rotasjon, avstand og retning. Bruken er avhengig av hva som foretrekkes og brukerens situasjon.

6. Alternativ i utstikkingsvisning – navigasjonshjelp fra baksiden av instrumentet

I utstikkingsvisning kan brukeren velge objektet han/hun vil orientere seg etter under utstikkingen. I alternativet Konfigurasjon, kan for eksempel alternativet «Veiledning under utstikking», angi «Fra instrumentet». Grafikken i utstikkingsvisning viser dette klart og tydelig, og anvisningene gis som om brukeren befant seg bak instrumentet mens han/hun ser mot måleobjektet.

 

7. Alternativ i utstikkingsvisning – navigasjonshjelp fra framsiden av instrumentet

I utstikkingsvisning kan brukeren velge objektet han/hun vil orientere seg etter under utstikkingen. I alternativet Konfigurasjon kan alternativet «Veiledning i utstikking», for eksempel angi «Mot et objekt», der objektet kan være «instrumentet», «nord», et bestemt «punkt» eller en GNSS-modus, «solen». Grafikken i utstikkingsvisning viser klart orienteringsobjektet og anvisningene gis som om brukeren sto stille på målestedet mens han/hun ser på objektet. .

8. Alternativ i utstikkingsvisning – navigasjonshjelp ved linje

I utstikkingsvisning kan brukeren velge objektet han/hun vil orientere seg etter under utstikkingen. I alternativet konfigurasjon, kan alternativet «Utstikkingsveiledning», for eksempel angi «Bruke en linje», der linjen kan være en referanselinje, en linje som brukes eller en linjeføring, avhengig av applikasjonen. Grafikken i utstikkingsvisning viser klart og tydelig linjens posisjon, og anvisningene gis som om brukeren sto stille på målestedet mens han/hun ser langs linjen.