Leica Pegasus:Backpack bærbar mobil kartleggingsløsning

Den prisbelønte, bærbare og mobile reality capture-plattformen som måler data innendørs, utendørs og under jorden.

Leica Geosystems mobil sensorplattform - Leica Pegasus:Backpack

Leica Pegasus:Backpack er en prisbelønt, bærbar sensorplattform for reality capture. En svært ergonomisk utforming kombinerer fem kameraer som gir fullt kalibrert 360 graders visning og to LiDAR profilere med et ultralett karbonfiberchassis. Den gir mulighet for omfattende og effektiv dokumentering innendørs og utendørs med et pålitelig og profesjonelt presisjonsnivå.

Denne unike mobile kartleggingsløsningen er utviklet for rask og regelmessig reality capture. Den er bærbar, og kan sjekkes inn som håndbagasje på fly. Pegasus:Backpack er utviklet for å fungere som en sensorplattform med vår standardutgang for ekstern trigger og synkroniseringsport.

BIM – kartlegg innendørs, utendørs, under jorden, overalt
Pegasus:Backpack gjør progressiv, profesjonell BIM-dokumentering til virkelighet. Den synkroniserer bilde- og punktskydata, og sikrer fullstendig dokumentering av en bygning for forvaltning i hele bygningens levetid. Ved å bruke SLAM-teknologi  (Simultaneous Localisation and Mapping) og IMU med høy presisjon, sikrer den presis posisjonering der GNSS ikke er tilgjengelig.

Industriell opplæring – virkelighetsbasert informasjon for rask respons
Kunnskap om og forståelse av et landskap kan spare liv i nødssituasjoner. Dokumenter alle områder i 3D-modeller og bilder for rask, sikker og effektiv respons. Virkelighetsbasert industriell opplæring kan utvides med presise og oppdaterte datasett i kombinasjon med Autodesk, Intergraph og annen programvare.

Sikkerhet og trygghet – informerte beslutninger i nødssituasjoner
Med tilgang til mer presise data hjelper Pegasus:Backpack deg å ta bedre og raskere beslutninger i nødssituasjoner. Evakueringsplaner og rutekartlegging drar nytte av tydelige og detaljerte bilder og punktskyer, slik at myndighetene kan gjøres kjent med eventuelle endringer. Få tilgang til  tett befolkede områder, og foreta nøyaktig og oppdatert kartlegging slik at lokale myndigheter får en klarere og dypere forståelse av situasjonen.

Utrykninger til naturkatastrofer – minimer skadene og redd liv
For første gang kan utrykningspersonell hente inn områdedata i 3D til fots ved utrykning til naturkatastrofer. Kortere responstider redder liv og skadene kan minimeres. Hent inn kritiske data som er nødvendige for å ta raskere og bedre beslutninger, og som øker sjansen for overlevelse og gjenoppbygging.

Kontakt oss for mer informasjon eller for å be om en demonstrasjon.

 

Leica Pegasus:Backpack Webinar

Learn how this wearable platform captures and calibrates imagery with point cloud data even in GNSS-denied areas.

Learn how this wearable platform captures and calibrates imagery with point cloud data even in GNSS-denied areas.