Leica DS2000 deteksjonsradar for rør og kabler

Avdekker mer, både raskere og sikrere

Leica DS2000 deteksjonsradar for rør og kabler

Det kan ligge mye i bakken som du må vite om før du begynner å grave. Leica DS2000-deteksjonsradar for rør og kabler finner alle potensielle farer, inkludert ikke-ledende rør og fiberoptikk, det øker sikkerheten ved å redusere faren for å treffe nedgravde rør og kabler ved et uhell.

Øk sikkerheten, arbeid raskere og senk forvaltningskostnadene med muligheten til å forhindre farlig driftsstans og til å samle mer informasjon. DS2000 styrker bedriften ved å gjøre den sikrere, raskere og mer effektiv.

Nøkkelfordeler
  • Øk sikkerheten ved å identifisere alle trusler med DS2000 
  • Finn rør og kabler, og kom raskere i gang igjen etter strømbrudd når du vet nøyaktig hvor nedgravde rør og kabler er plassert
  • Antenne med dobbel frekvens for deteksjon av dyptliggende og grunne mål samtidig
  • DS2000 har enkel og intuitiv programvare og datalagring  for enkel innhenting og dataoversikt.
  • Enkel datalagring og eksport for etterbehandling på kontoret
  • DS2000 har avansert ergonomi som gir uanstrengt manøvrering på krevende arbeidssteder
  • Ekspertkunnskap fra Leica Geosystems med mer enn 270 servicesentre over hele verden
  • PROTECT by Leica Geosystems - markedets mest omfattende garanti

Løsning for deteksjon og kartlegging under bakken
Kombinert med det kraftige og robuste feltnettbrettet Leica CT1000, GG04 eller GPS60 smart antenne, DIGICAT intelligente kabelsøkere og DIGITEX sendere, er DS2000 en del av Leica Geosystems' komplette løsning for deteksjon og kartlegging under bakken, og den forbedrer virksomheten din ved å gjøre den raskere og mer effektiv. Med GRED HD etterbehandlingsprogramvare kan radardata enkelt konverteres til CAD-filer.

Start i dag
Kontakt din Leica Geosystems-distribusjonspartner hvis du ønsker mer informasjon om Leica DS2000 og andre deteksjonsløsninger.

 

Kontakt oss om Deteksjonssystemer

Ta kontakt med oss for mer informasjon om deteksjonsporteføljen vår.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om deteksjonsporteføljen vår.

Detection Solutions

Leica Geosystems Detection Solutions provide the most streamlined and integrated detection process in the field, covering avoidance, verification and mapping workflows combined with positioning systems and machine control.
Leica Geosystems Detection Solutions provide the most streamlined and integrated detection process in the field, covering avoidance, verification and mapping workflows...

Detection Campus

Our Detection Campus provides you with a thorough insight in to our extensive portfolio of detection solutions
Our Detection Campus provides you with a thorough insight in to our extensive portfolio of detection solutions