Leica Geosystems oppdaterer det skybaserte samarbeidsverktøyet Leica ConX med nye funksjoner

Leica Captivate feltprogramvare for landmåling er nå integrert

(HEERBRUGG i Sveits, 11. mars 2020) – Leica Geosystems, et selskap i Hexagon-konsernet, kunngjorde i dag at de utvider tilbudet for sitt skybaserte samarbeidsverktøy Leica ConX med tilleggsløsningen Leica Captivate, som er en feltprogramvare for landmåling samt funksjoner for løsninger til borerigger, pelerigger, bulldosere og veiskrapere.

I denne konkurransepregede bransjen trenger byggeselskaper løsninger som bidrar til økt produktivitet, effektivitet og sikkerhet. Det er derfor viktig for Leica Geosystems å tilby skybaserte styringsløsninger slik at byggeselskapene skal få kontroll over anleggsplassen og de stadig endrede forholdene som råder der.

Med Leica ConX er det mulig å spore og visualisere hele maskinparken, og designfiler kan synkroniseres mellom ulike anleggsmaskiner og landmålere. Med den nyeste utgaven av ConX kan anleggsgrupper spare tid og effektivisere arbeidsprosessene, både i felten og på kontoret, med effektivt samarbeid og god dataflyt på tvers av hele livssyklusen til et byggeprosjekt. Leica ConX er allerede integrert i Leica Infinity og Leica iCON office. Med den nye oppdateringen og ved å bruke ConX i Captivate landmålingsprogramvare, er det nå mulig å overføre data enda raskere mellom felten og kontoret.
Med utveksling og en stabil flyt av data mellom felten, kontoret, maskiner og landmåling, tillater det oppdaterte grensesnittet for borerigger og pelerigger visualisering i sanntid av oppdateringer om ferdigstilte borehull eller peler på kontoret, selv uten å være på stedet.
 
«Med den nye ConX-oppdatering fortsetter vi å tilby kundene avanserte skybaserte løsninger for å spore, visualisere og synkronisere sanntidsdata fra anleggsplassen og til kontoret. Det er viktig for kundene våre at vi utstyrer ConX med verdiskapende utdata, slik at de kan ta raske avgjørelser for bedriften helt uten å måtte besøke anleggsplassene», sier Kris Maas, som er produktsjef innen maskinstyring hos Leica Geosystems.

Digitaliserte arbeidsprosesser i sanntid
Løsninger for skybasert samarbeid gir en konkurransefordel ved å sikre informasjonsflyt i sanntid mellom maskiner, anleggsgrupper på byggeplassen og folk på kontoret. All viktig prosjektinformasjon fra referansemodeller, plasseringer, historie og mål fra eksisterende bygg blir visualisert i sanntid på 3D-overleggskart for å sikre en intuitiv og rask oversikt over prosjektets fremdrift. Med Leica ConX kan selv uerfarne brukere visualisere og kontrollere lokaliserte referansedata, måledata og byggedata.

Kontakt:
Communications Team
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Sveits
media@leica-geosystems.com

Kundehistorier fra hele verden

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.
Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.