Leica Geosystems lanserer ny sikkerhetsmodul i skyløsningen Leica ConX

Leica Geosystems safety awareness module ConX

(Heerbrugg, Sveits, 23. august 2022) Leica Geosystems, som er en del av Hexagon, varslet i dag lanseringen av den nye sikkerhetsmodulen Leica ConX Safety Awareness Module i den skybaserte samarbeidsplattformen Leica ConX. Integreringen av Leica Geosystems’ portefølje for sikkerhetsoppmerksomhet i ConX gjør det mulig å samle inn og visualisere sikkerhetsrelaterte data for å styrke oppmerksomheten rundt sikkerhet, respondere raskere på farer og forbedre kunnskapene for å skape sikrere byggeplasser.

Den første fasen i innføringen av sikkerhetsporteføljen, inkludert Leica iCON PA10, iCON PA80 og iCON CAS var rettet mot behovet for umiddelbar varsling av personell i og utenfor anleggsmaskinene på stedet.

I denne andre fasen integreres sikkerhetsdata fra felten i den skybaserte samarbeidsplattformen Leica ConX, slik at beslutningstakere ikke bare kan vurdere spesifikke hendelser, men også evaluere driften som helhet over tid og på ulike steder. Disse kunnskapene støtter viktige sikkerhetsinitiativer som blir prioritert stadig høyere av entreprenører, inkludert viktige elementer som visuell fremstilling, analyse, overvåking, rapportering og databehandling. For at sikkerhetsinitiativene skal lykkes, er det i tillegg behov for å se på kommunikasjon og integrasjon.

“ConX-skyplattformen vår har allerede lykkes med å utnytte maskindata og anleggsspesifikke data”, sier Kris Maas, Director Product Management. “For mange entreprenører har det blitt en integrert løsning for administrasjon av byggeplasser. I en helhetlig tilnærming til driftsmessige forhold er det helt nødvendig å inkludere menneskelige elementer og sikkerhetselementer. Med den nye sikkerhetsmodulen i ConX kan entreprenørene forbedre kommunikasjonen, interaksjonen og sikkerheten for alle som jobber med og rundt utstyret på en byggeplass.”

For ytterligere å styrke ulykkesforebyggingen kan den nye sikkerhetsmodulen brukes av anleggsledelsen til å varsle spesifikke maskinoperatører i sanntid om potensielle hendelser, for eksempel i forbindelse med sprengning, riving eller uvær. De kan også sende SOS-varsler, for eksempel evakueringsordrer, til alle maskiner med et klikk på en knapp. De systemgenererte varslene og brukernes respons blir lagret for sporbarhet og oversikt. En API gir tilgang til sikkerhetsdataene i ConX, som kan brukes i sikkerhetssystemer fra andre leverandører.

“I anleggsindustrien finnes det mange potensielle sikkerhetsfarer. Vi jobber for å styrke oppmerksomheten rundt sikkerhet på byggeplassen, og med Leica ConX Safety Awareness Module har vi nå den manglende puslespillbiten mellom de eksisterende løsningene våre og en skyplattform som setter kundene våre i stand til å ta mer databaserte beslutninger”, sier Neil Williams, Heavy Construction Business Director i Storbritannia. “Den nye Safety Awareness-modulen i ConX gir avgjørende kunnskaper som setter oss i stand til å fokusere på miljøer som er optimalisert med tanke på sikkerhet.”

Mer informasjon: https://leica-geosystems.com/products/machine-control-systems/awareness-solutions/conx-safety-awareness-module

Leica Geosystems – when it has to be right
Leica Geosystems, som er en del av Hexagon, har revolusjonert alt som har med oppmåling å gjøre i over 200 år, og vi tilbyr komplette løsninger for profesjonelle brukere over hele verden. Vi er kjent for våre førsteklasses produkter og innovative løsninger til mange ulike bransjer som flyindustri, forsvar, trygghet og sikkerhet, bygg og anlegg. Med våre nøyaktige instrumenter, sofistikert programvare og nyttige tjenester leverer Leica Geosystems verdier hver eneste dag til alle de som skaper fremtiden for vår verden.

Ta kontakt for mer informasjon:
Communications Team
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Sveits
media@leica-geosystems.com

Hexagon

Hexagon er en globalt ledende leverandør av digital reality-løsninger, som kombinerer sensorer, programvare og autonome teknologier. Vi utnytter data til å styrke effektiviteten, produktiviteten, kvaliteten og sikkerheten i en rekke applikasjoner innen industri, produksjon, infrastruktur, offentlig sektor og mobilitet.

Våre teknologier bidrar til å danne økosystemer som gjør produksjonen mer tilkoblet og autonom for å skape en skalerbar og bærekraftig fremtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har om lag 24,000 ansatte i 50 land, og en nettoomsetning på om lag 5.2 mrd. EUR. Les mer på hexagon.com og følg oss på @HexagonAB.


Eksempelstudier

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.
Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.