Å møtes på midten

Gotthard Base Tunnel, verdens lengste og dypeste jernbanetunnel, bruker måleteknologi fra Leica Geosystems

Gotthard-tunnelen - Løsninger for store byggeprosjekter fra Leica Geosystems

Boringen av den 57 kilometer lange tunnelen starter på begge sider av fjellet, og det var en utfordrende oppgave å møtes på midten nesten helt uten avvik. Prosjektet krevde svært presise måleinstrumenter.

Måling med millimeterpresisjon
Landmålingskonsortiet VI-GBT startet målingene til tunnelen i 1996, og byggearbeidet startet for 20 år siden. Landmålingsteknikerne satte opp et basisnettverk med 20 referansepunkter. Til denne oppgaven brukte de totalstasjoner, eller optiske måleenheter, og GPS, eller satellittnavigeringsløsninger fra Leica Geosystems, et globalt selskap med sveitsiske røtter og nesten 200 års historie.

Boringen begynte ikke bare i Erstfeld (den nordlige åpningen) og Bodio (den sørlige åpningen), men også ved tre mellompunkter der sidekanaler ble knyttet til hovedtunnelen. Amsteg, Sedrun og Faido. I Sedrun (1405 moh.) ble det boret en 800 meter lang, loddrett tunnel ned til hovedtunnelen, slik at byggearbeidet kunne fortsette både nordover og sørover fra dette punktet.

Under byggingen av tunnelen måtte landmålings- og måleoppgavene gjentas hver 400. meter. For å sikre at tunnelen var nøyaktig på riktig kurs, måtte landmålerne kontrollere koordinatene til referansepunkter. I tillegg måtte den nøyaktige høyden måles med nivelleringsutstyr – også fra Leica Geosystems.

“Da vi brøt gjennom i midten av tunnelen 15. oktober 2010, hadde de to tunnelseksjonene et avvik på bare 8 centimeter, mens 25 centimeter ville vært akseptabelt”, sier landmålingsingeniøren Ivo Schaetti i VI-GBT. Han forklarer at oppmåling av tunnelen er svært krevende på grunn av temperaturendringer, fuktighet og støv. “Heldigvis kunne vi alltid stole på presisjonen i landmålingsløsningene fra Leica Geosystems”, legger han til. “De er meget presise. Du kan måle en avstand på 400 meter med en presisjon på under en millimeter.

Overvåking av dammene over tunnelen
Tre kunstige innsjøer over tunnelen måtte overvåkes gjennom hele byggeperioden: Curnera, Nalps og St. Maria. Det var en liten mulighet for at byggingen av tunnelen – 1,4 kilometer under innsjøene – kunne påvirke stabiliteten i dammene. Denne overvåkingen ble også utført med instrumenter fra Leica Geosystems. Det helautomatiske måleutstyret overvåket dammene gjennom hele tunnelbyggingen fra 2000 til 2015.

“Totalstasjonene våre overvåket de minste bevegelser i prismer som var montert ved dammene”, sier Falko Henning, produktsjef hos Leica Geosystems. “Heldigvis var det ingen uvanlige bevegelser.” Det var ingen store forsinkelser i byggearbeidet, og tunnelen kan åpnes som planlagt.

En sveitsisk tradisjon
Leica Geosystems har en lang historie i Sveits. Selskapet har sin opprinnelse i Kern & Company, som ble grunnlagt i 1819 i Aarau, og er i dag en ledende leverandør av måleteknologi med virksomhet over hele verden. Selskapet betjener kunder i mange bransjer, inkludert bygg, anlegg og gruvedrift.

“Når vi ser tilbake på 200 års tradisjoner, er vi stolte over nok en gang å ta del i en viktig milepæl i den sveitsiske historien ved å levere måle- og overvåkingsutstyr til byggingen av Gotthard Base-tunnelen”, sier Juergen Dold, CEO i Leica Geosystems. “Med vårt engasjement for sveitsisk kvalitet og globale rekkevidde fortsetter vi å innovere og støtte fagfolk over hele verden i byggeprosjekter som denne tunnelen.”

Reporter

Check out more customer case studies in our quarterly magazine Reporter
Check out more customer case studies in our quarterly magazine Reporter

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.