Verifisering av eksisterende bygg

Leica Viva TS16

Selvlærende totalstasjon for landmåling under alle forhold.

Leica Viva GS15

Versatile survey grade GNSS antenna.

Leica iCON gps 60

Construction GNSS SmartAntenna for anleggsbruk