Registrering av naturlig overflate

Leica Viva TS16

Selvlærende totalstasjon for landmåling under alle forhold.
Selvlærende totalstasjon for landmåling under alle forhold.

Leica SPL100

Single photon LiDAR reaches highest efficiency over large areas.
Single photon LiDAR reaches highest efficiency over large areas.

Leica ScanStation P40 / P30

Allsidige og raske laserskannere.
Allsidige og raske laserskannere.