Landadministrasjon/registrering

Leica SPL100

Single photon LiDAR reaches highest efficiency over large areas.
Single photon LiDAR reaches highest efficiency over large areas.

Leica HxMap

High-performance post-processing workflow for airborne sensors.
High-performance post-processing workflow for airborne sensors.

Leica CityMapper-2

The world’s only hybrid oblique imaging and LiDAR airborne sensor specifically designed for urban mapping applications – now delivering twice the performance
The world’s only hybrid oblique imaging and LiDAR airborne sensor specifically designed for urban mapping applications – now delivering twice the performance

Leica ADS100

Airborne sensor increasing image quality, saving flight time.
Airborne sensor increasing image quality, saving flight time.

HxGN Content Program

Professional airborne imagery service.
Professional airborne imagery service.

GNSS-referansenettverk

Innovative referansestasjonsløsninger fra Leica Geosystems - som gir korrigeringer fra bare én enkelt referansestasjon eller et utvalg tjenester fra et RTK-nettverk.
Innovative referansestasjonsløsninger fra Leica Geosystems - som gir korrigeringer fra bare én enkelt referansestasjon eller et utvalg tjenester fra et RTK-nettverk.

HxGN SmartNet

En presis posisjoneringstjeneste for nye muligheter.
En presis posisjoneringstjeneste for nye muligheter.