Landadministrasjon/registrering

Leica RealCity

Urban mapping solution for smart city applications.

Leica SPL100

Single photon LiDAR reaches highest efficiency over large areas.

Leica HxMap

High-performance post-processing workflow for airborne sensors.

Hybrid Sensor

The world’s first hybrid oblique imaging and LiDAR sensor.

Leica DMCIII

Airborne imaging sensor with world’s largest single frame.

Leica ADS100

Airborne sensor increasing image quality, saving flight time.

HxGN Content Program

Professional airborne imagery service.

GNSS-referansenettverk

Innovative referansestasjonsløsninger fra Leica Geosystems - som gir korrigeringer fra bare én enkelt referansestasjon eller et utvalg tjenester fra et RTK-nettverk.

HxGN SmartNet

En presis posisjoneringstjeneste for nye muligheter.

Leica Zeno 20

GIS håndholdt datainnsamler (Android) med svært presis GPS.