Innsamling av formasjoner og attributter

Leica Captivate

Engasjerende 3D-feltprogramvare for innhenting og behandling av data.

Leica Viva TS16

Selvlærende totalstasjon for landmåling under alle forhold.

Leica GS18 T

Introducing the world’s fastest GNSS RTK rover with true tilt compensation - immune to magnetic disturbances and calibration-free.

UAV-dronesystemer

Intelligent dronebasert kartleggingsløsning for landmåling og anlegg.