Stake-Out/Set-Out Design

Leica Captivate

Immersive 3D field software to capture and manage data.
Immersive 3D field software to capture and manage data.

Leica GS18 T

Verdens raskeste GNSS RTK-rover - immun mot magnetiske forstyrrelser og kalibreringsfri, nivellering er ikke nødvendig.
Verdens raskeste GNSS RTK-rover - immun mot magnetiske forstyrrelser og kalibreringsfri, nivellering er ikke nødvendig.

Leica Viva TS16

Self-learning, survey-grade total station for all conditions.
Self-learning, survey-grade total station for all conditions.

Leica Viva GS10 og GS25

GNSS-mottaker med landmålingskvalitet og maksimal ytelse.
GNSS-mottaker med landmålingskvalitet og maksimal ytelse.