Fylling, komprimering og finjustering

Leica iCON robot 60

Robotisk totalstasjon med høy ytelse for anleggsarbeid.

Leica Viva TS16

Selvlærende totalstasjon for landmåling under alle forhold.