Måling av eksisterende anlegg

Leica ScanStation P40 / P30

Allsidige og raske laserskannere.

Leica ProScan

Mobile platform to increase your laser scanning productivity.

Leica Pegasus:Backpack

Enkel innhenting av data innendørs, utendørs og under jorden.

Leica SiRailScan

Leica SiRailScan is a complete software package providing extraction and analysis of 3-D laser scan data for the rail industry.

Leica Viva TS16

Selvlærende totalstasjon for landmåling under alle forhold.

Leica iCON gps 60

Construction GNSS SmartAntenna for anleggsbruk