Måling av eksisterende anlegg

Leica ScanStation P40 / P30

Allsidige og raske laserskannere.

Leica ProScan

Mobile platform to increase your laser scanning productivity.

Leica Pegasus:Backpack

Enkel innhenting av data innendørs, utendørs og under jorden.

Leica SiRailScan

Leica SiRailScan is a complete software package providing extraction and analysis of 3-D laser scan data for the rail industry.

Leica Viva TS16

Selvlærende totalstasjon for landmåling under alle forhold.

Leica Viva GS15

Versatile survey grade GNSS antenna.

Leica iCON gps 60

Construction GNSS SmartAntenna for anleggsbruk