Asset Management

Leica Pegasus:Backpack

Enkel innhenting av data innendørs, utendørs og under jorden.

Leica Zeno 20

GIS håndholdt datainnsamler (Android) med svært presis GPS.

Leica GG04 plus nettbrettløsning

Avanserte Zeno-produkter for brukervennlig datainnsamling

Leica Zeno Mobile

BYOD-datainnhenting (Bring You Own Device) for Android smarttelefoner og nettbrett.

Leica Zeno Connect

Koble alle programvareapplikasjoner til den svært presise Zeno GPS-enheten.

Leica CS25 GNSS plus

Rugged Windows 7 tablet with integrated high-accuracy GPS.