Underground Utility Location

Utility Detection Radar

Detect and identify utilities on site with ground penetrating radar technology.
Detect and identify utilities on site with ground penetrating radar technology.

DD220/DD230 SMART rør- og kabelsøkløsning

Leica DD SMART-søkere og DX Shield-programvare – Arbeid sikrere, raskere og enklere
Leica DD SMART-søkere og DX Shield-programvare – Arbeid sikrere, raskere og enklere

Leica GS18 T

Verdens raskeste GNSS RTK-rover - immun mot magnetiske forstyrrelser og kalibreringsfri, nivellering er ikke nødvendig.
Verdens raskeste GNSS RTK-rover - immun mot magnetiske forstyrrelser og kalibreringsfri, nivellering er ikke nødvendig.

Leica Pegasus:Backpack

Allsidig og bærbar plattform for reality capture innendørs og utendørs
Allsidig og bærbar plattform for reality capture innendørs og utendørs

Programvare

Fullt integrerte programvareløsninger for deteksjon.
Fullt integrerte programvareløsninger for deteksjon.

Leica GG04 plus nettbrettløsning

Avanserte Zeno-produkter for brukervennlig datainnsamling
Avanserte Zeno-produkter for brukervennlig datainnsamling