Programvare

Layoutobjekter med iCON build

Leica iCON build

Spesialtilpassede løsninger for bygg og anlegg.

Leica iCON site

Feltposisjoneringsløsning for anleggsapplikasjoner.

Leica iCON office

Leica iCON office

Komplett programvarepakke for alle bruksområder på anlegg.

Software Partners_Thumbnail_800x428

Programvarepartnere


Strategiske partnerskap for å øke kundens produktivitet i feltet.

Leica iCON build - How to layout object corners and edges with the Layout Objects app

Introducing HxGN SMART Build

A simple yet robust platform for the construction industry - built from the ground up
A simple yet robust platform for the construction industry - built from the ground up

Programvare

Komplette løsninger for alt posisjonerings- og målearbeid på anlegget.
Komplette løsninger for alt posisjonerings- og målearbeid på anlegget.