3D Reality Capture til design av røropplegg

Nye muligheter, bedre oversikt

Den nye utviklingen innen 3D Reality Capture gir mange fordeler for designere av røropplegg, som nå er sikret full oversikt og nøyaktige målinger med interaktive 3D-miljøer. For alle som jobber på uoversiktlige rørprosjekter innen bransjer som olje og gass, raffinerier, kjemiske anlegg, onshore/offshore og kraftverk, gir 3D Reality Capture bedre oversikt over konstruksjonen og omgivelsene, samtidig som man kan planlegge og designe påbygg og vedlikehold, sikkerhet og nøyaktighet.

Last ned artikkelen gratis ved å fylle ut skjemaet nedenfor hvis du vil vite mer.

Kontakt oss om laserskanning i dag!

Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.

Kunnskaps- og informasjonsartikler

Hva er 3D Reality Capture, og hva betyr det for din bransje?
Hva er 3D Reality Capture, og hva betyr det for din bransje?