Leica Cyclone SURVEY - Kraftige landmålingsspesifikke verktøy for analyse av laserskannedata

Landmåleresultater fra punktskydata

Leica Cyclone SURVEY

Leica Cyclone SURVEY kombinerer høy ytelse med et omfattende sett av landmålingsspesifikke verktøy for analyse av laserskannedata og konvertering av data til leveringsklare resultater.

Cyclone SURVEY (en rimeligere versjon av Leica Cyclone MODEL spesifikt for landmåling) har kraftig visualisering og punktskynavigering, pluss et komplett sett av verktøy for høyoppløst landmåling (HDS™) innen bygg og anlegg samt eiendomsforvaltning.

Cyclone SURVEY gir enestående produktivitet på kontoret ved å automatisere mange tidkrevende oppgaver, og gir mulighet for at flere brukere kan arbeide med de samme datasettene samtidig – takket være objekt-/databaseprinsippet i Leica Cyclone. Cyclone SURVEY gjenspeiler dessuten datakvaliteten og presisjonsnivået som brukere over hele verden forventer av Leica Geosystems.

Funksjoner og fordeler
 • Generering av bruddlinjer fra funksjonskodede maler
 • SmartPicks og Points on Grid-verktøy
 • Virtual Surveyor emulering av datainnsamler
 • Trekk ut konturer, tverrsnitt, profiler
 • TIN/Mesh-oppretting, inkludert rutenettalternativ
 • Beregn volumer, arealer og avstander
 • Omfattende sett av import-/eksportverktøy
 • Direkteimport av prosjektdata fra Leica HDS og Leica Pegasus, inkludert mobile trajektorier og bilder
 • Direkteimport av DotProduct *.dp-filer
 • Gruppeimport og automatisk bilde-til-skanning-innretting for iSTAR, Spheron og Nodal Ninja eksterne kameraprosedyrer
 • Avanserte alternativer for bilde-til-skanning-tekstur med komplett HDR Tone Map Editor
 • Flymodus for jevn, flygende 3D-navigasjon, inkludert støtte for 3D-mus
 • Importer datasett sømløst fra Cyclone REGISTER 360 for å dra nytte av den enestående enkelheten og hastigheten, samtidig som du utnytter skaleringen og de mange verktøyene som er tilgjengelige i Cyclone REGISTER

Kontakt oss om laserskanning i dag!

Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.