Nye funksjoner, utvidelser i LISCAD v12.2

Komplett felt- og kontorprogramvare for landmålere og sivilingeniører

LISCAD v12.2 utgitt

Listechs nyeste versjon av LISCAD V12.2 er nå tilgjengelig, og inneholder en rekke nye funksjoner som er designet for å forenkle og forbedre brukeropplevelsen.

Noen viktige forbedringer i LISCAD V12.2:

 • Opprett polygon med innvendig museklikk
  Opprett et polygon med et enkelt museklikk, og få fart på oppretting av deltildeling.

 • Undersøk 3D-korrigeringskommandoer
  Beregninger i 3D world er nå enda lettere. Med denne funksjonen kan brukerne undersøke 3D-korrigeringer av en referanselinje, en linje eller et plan.

 • Importer SEE-tverrsnitt
  Den nye funksjonen gir mulighet for import av tverrsnittsett fra andre LISCAD-prosjekter, for enkel visning og sammenligning av tverrsnitt mellom ulike prosjekter.

 • Leica DBX feltoverføring og datakonvertering
  Alternativ i én enhet for Leica-enheter, med et nytt alternativ for utskifting av Leica DBX-enheter for Leica System 1200, Viva og Nova-enheter.
 •  

bilde
Fargebånd
Farge på skannede punkter basert på fargebånd
Takk til CR Kennedy & Company Pty. Ltd.

Hva er nytt?

 • Støtte for GDA 2020
  • Støtte for GDA 2020 samt transformeringer mellom MGA 94 og MGA 2020.

 • Opprett polygon med innvendig museklikk
  • Få fart på opprettingen av deltildelinger.

 • Tilbake-alternativ i polygonopprettingsteknikker
  • Gir enkel korrigering av et uriktig valg når som helst under oppretting av polygoner.

 • Stavekontroll
  • Kontroller stavingen underveis med kommandoene for oppretting og redigering av tekst.

 • Nye undersøk 3D-korrigeringskommandoer
  • Undersøk 3D-korrigeringer av en referanselinje, en linje eller et plan.

 • Nye kommandoer for oppretting av sammensatt kombinert kurve og sammensatt spiral
  • Opprett sammensatte, kubiske spiraler og kombinerte kurver med flere nye teknikker.

 • Import og eksport for LAS-punktskyer
  • Importer og eksporter punktskyer /LiDAR-data i ASPRS laser (LAS) filformat.

 • Nye standard Leica DBX kodelister tilgjengelige
  • DBX-koder som samsvarer med standard LISCAD numeriske attributtkoder.

 • Forenklet og forbedret Leica DBX feltoverføring og datakonvertering
  • Feltoverføring og datakonvertering: Ny "Leica DBX"-enhet for utskifting for Leica System 1200, Viva og Nova-enheter.
  • Leica DBX GNSS antennehøyder registreres i feltfilen som målhøyder.

 • Forbedrede alternativer for reduksjon av feltoverføring
  • Reduksjonsrapportering av sammenligninger mellom kontrollpunktkoordinater er nå valgfritt.

 • Forbedret uttrekking av minste kvadrat-justering
  • Funksjonskoder for observerte punkter inkluderes automatisk i Adjustment Editor.

 • Importer SEE-tverrsnitt
  • Ny kommando for import av tverrsnittsett fra andre LISCAD-prosjekter.

 • Forbedret kopiering av skannepunkter
  • Nytt alternativ for kopierte skannepunkter kan nå fargelegges i samsvar med høydebånd.

 • Forbedrede utdata til AutoCAD og MicroStation CAD
  • Standardhøyden for SEE 2D-objekter til 3D CAD-filer styres nå av brukeren.

  • Konturetiketter genereres langs maskerte konturer.

 • Forbedret rapportering av lang seksjon
  • Basehøyde inkludert i rapporten med den lange seksjonspunktrapporten.

 • Forbedret belysning av 3D-visning
  • Forbedret solskygge.

 • Forbedret interpolering av høyder
  • Eksponentielt forkortet interpoleringstid i svært store prosjekter.

 • Swiss-95-projeksjon
  • Denne projeksjonen er nå tilgjengelig for bruk med systemet.

 • Forbedret oppretting av MicroStation-celle
  • Velg mellom LISCAD-punkt eller MicroStation-objektfarger for celler.

 • Forbedrede modellinnstillinger for CAD-utdata
  • Alternativ for etiketter på kontinuerlige eller brutte konturlinjer langs konturene.

 • Forbedret undersøkelse av modellhøyde
  • Vis høyden til et valgt punkt og forskjellen mot modellen.

 • Forbedret punktsammenligning ved innretting
  • Punktene, innrettingene og modellene som brukes i disse rapportene kan befinne seg i ulike filer.

 • Forbedret rapport for innrettingsvalidering
  • Rapporterer segmenter som er kortere enn brukerdefinert toleranse

  • Rapporterer hvis innrettingen krysser seg selv.

 • Forbedret eksport av 12DA-filer
  • Denne eksporten gir nå mulighet for valgfri bruk av 12D Map-filer.

 • Forbedret D-Spec-eksport
  • DSPEC-eksport for drenering er utvidet for å støtte hode-/endevegger.

 • e-Plan-forbedringer
  • Ulike forbedringer for alle australske e-Plan-jurisdiksjoner

 • Andre generelle forbedringer i hele systemet, inkludert, men ikke begrenset til:
  • Opprett punkter med seksjonsmarkører
  • Opprett punkter med linje/linjeforlengelse/trimming
=
Seksjonsbehandling
Den nye funksjonen gir mulighet for import av tverrsnittsett fra LISCAD-prosjekter, for enkel visning og sammenligning av tverrsnitt mellom ulike prosjekter.
Takk til CR Kennedy & Company Pty. Ltd.

Flere ressurser

Gå til www.listech.com eller send en e-post til info@listech.com for gratis evaluering og mer informasjon om LISCAD.

LISCAD er kompatibelt med alle store landmålings-, bygge- og CAD-systemer. Den intuitive programvaren kan evalueres gratis, den er lett å bruke og kommer med omfattende veiledninger og teknisk brukerstøtte.

 

Kundehistorier fra hele verden

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.
Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg, brukerstøtte og teknisk service.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg, brukerstøtte og teknisk service.