Leica Geosystems introduserer snorløs asfaltering på alt-i-ett-programvareplattformen Leica MC1

Nytt Leica iCON-produkt blir det nyeste tilskuddet i alt-i-ett-programvareplattformen MC1

(HEERBRUGG, Sveits, 10. mars 2020) – Leica Geosystems, et selskapi Hexagon-gruppen, har lansert sin nyesteoppdatering av asfalteringsløsningenLeica iCON asphalt pavingi alt-i-ett-programvareplattformenLeica MC1Med alt-i-ett-maskinstyringsplattformen MC1 tilbyr Leica Geosystems en intelligent ogintuitivkombinasjon av maskinvareogprogramvaresomstøtter en rekkemaskiner for tyngreanleggsarbeidinkludertasfalteringsmaskiner.

Snorløs 3D-asfaltering bleoppfunnet av Leica Geosystems for merenn 20 årsiden, for å forbedresikkerhetenanlegget. To tiår med erfaringogkontinuerliginnovasjon har gittmaskinstyringsløsningen Leica iCON pave, somgjørasfalteringsarbeidetlettere for asfaltoperatørerogkontraktørerogresultateteroverflatefinish med konsekventhøykvalitetkorteretidenn med tradisjonellemetoder.

Asfalteringsløsningengjør det mulig for operatørene å plasseresementbehandletunderlagellerbegynne å asfaltereumiddelbart, med høypresisjonoguten å måtte vente manuellutstikkingOperatørenkanendrehøydekorrigeringendirekteidriftsskjermbildetogtakketværeautomatiskfremrykningblirkvalitetenasfaltoverflatenbedreLøsningenerfulltkompatibel med Leica iCON site og Leica ConX for sømløsdeling av data, filoverføringdokumentering av utførtarbeidsporingvisningogsynkronisering.

"MC1 forenklerhåndteringen av designdataogeråpen for alle standard designdatatyperslik at man fårfleksibeldataoverføringsomstøtter de vanligearbeidsprosessenevedveibyggingellerasfaltering", sier Kris Maas, director of product management for maskinstyring hos Leica Geosystems. "Med lanseringen av den oppdaterte MC1-programvaren, gjør Leica Geosystems nyefunksjonertilgjengeligeiiCON pave-løsningensomgirendabedrenøyaktighet, sparer tidogkostnaderoggirkonsekventhøyoverflatekvalitet hele døgnetog hele uken."

Høyereasfalteringspresisjon

MC1-programvaren erlansert for hele iCON road-segmentetinkludertkomprimeringsmaskinerbetongmaskinerasfalteringsmaskinerogveifreserProgramvaren har et oversiktligogbrukervennliggrensesnitt, med følgendenyeoppdateringerinkludert:

 

Støtte for Leica MSS400-sensorer

Terrengmodeller for veifreserogasfalteringsmaskiner

Smartspare TPS, en nyfunksjon for håndtering av TPS-sporingoginnlåsing mot målet

Støtte for iCR80Stotalstasjon for anlegg

 

"Det ergjort store endringerfraPaveSmarttil Leica iCONog det ser uttil at Leica Geosystems har lyttettilkundene sine, for prosessenermerstrømlinjeformet. For ossbetyr det at vi sparer tidogendaviktigerepenger",sier Doug Browning, landmålingsleder hos Walsh Construction and Archer Western i USA.

 

Mer enn 20 årserfaring med 3D maskinstyringteknologiskefremskrittsomautomatiskfremrykningog MC1-plattformen viser at Leica Geosystems viserveiinnen 3D-løsninger for asfalteringsbransjen.

Om Leica Geosystems

Leica Geosystems er en del av Hexagon, og utvikler komplette løsninger for profesjonelle brukere over hele verden. Dette har revolusjonert oppmålingsverdenen i 200 år. Leica Geosystems er kjent for å utvikle førsteklasses produkter og innovative løsninger. Profesjonelle brukere i mange ulike bransjer som luftfart og forsvar, sikkerhet, bygg og produksjon, stoler på at Leica Geosystems dekker alle deres geospatial-relaterte behov. Med våre presise og nøyaktige instrumenter, vår avanserte programvare og våre pålitelige tjenester leverer Leica Geosystems hver eneste dag verdier til alle som former fremtiden vår.

Hexagon er globalt ledende innen sensorer, programvare og autonome løsninger. Vi bruker data for å øke effektiviteten, produktiviteten og kvaliteten på tvers av industri, produksjon, infrastruktur, sikkerhet og mobilitet.

Teknologiene våre former urbane og produksjonsbaserte økosystemer som blir stadig mer tilkoblet og autonome – vi sikrer en skalerbar og bærekraftig fremtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har ca. 24,000 ansatte i 50 land, og en nettoomsetning på ca. 5.2bn EUR. Finn ut mer på hexagon.com og følg oss på @HexagonAB.


Kontakt:
Communications Team
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Sveits
media@leica-geosystems.com

Kundehistorier fra hele verden

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.
Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.