Full kontroll over landmålingsjobben med Leica iCON soil compaction-løsningen

Eksempelstudie

full-control-of-the-surveying-2480x750

Skrevet av: Arne Forsell

Vi er på PEABs anleggskontor i Tollarp, sør for Kristianstad i Sverige. Et inngjerdet område i skogkanten med en rekke røde containerkontorer langs gjerdet. Lagre, materialer, maskiner og biler fyller opp resten av plassen. Stedet syder av aktivitet, og er hjertet i det nye motorveiprosjektet som PEAB jobber med.

“Jeg mener at dette er det beste maskinstyringssystemet for jordkomprimering på markedet i dag. Vi bruker det til nesten alle komprimeringsmaskinene våre, og vi kjenner løsningen svært godt. Leica iCON komprimeringsløsning inneholder alle funksjonene vi trenger”, sier Fredrik Larsson, landmålingsleder hos PEAB.

Larsson lener seg tilbake i stolen og ser på møterommet til de ansatte. Han studerer planutskriftene som er tapet opp på veggen. En grønn strek går som en orm fra den ene plantegningen til den neste. Den viser et prosjekt som Larsson har jobbet med i flere år, og som han og kollegene etter planen skulle ha ferdig rundt jul 2020. Prosjektet er byggingen av motorveien E22 mellom Sätaröd og Vä.

Alt administreres og styres herfra: byggingen av en 16 kilometer lang tofelts motorvei, som krysser fruktbart jordbruksland i det sørøstlige Sverige. Veien krysses av 26 ulike broer, og går langs en rekke steingjerder som er fjernet og satt tilbake i byggefasen. Prosjektet innebærer omfattende miljøhensyn, for eksempel med sårbare vannveier som må beskyttes mens byggingen pågår.


“Jeg har full kontroll over jobben.”Man kan kalle dette prosjektet “jobbe på en knivsegg fordi det har stort potensial, men også kan få mange av de ansvarlige til å svette av nervøsitet”, forklarer Larsson.

Hjemme i Hässleholm, som ligger en 45 minutters kjøretur unna, liker han å tilbringe tid med familien. Hvis han har fritid til overs, sykler han på mountainbiken sin i skogene i området sammen med venner fra sykkelklubben. “Jeg pleide å arrangere mange sykkelturer da jeg var yngre”, sier Larsson, “men en dag satte knærne en stopper for det, og jeg har syklet mest mountainbike siden den gang.” Det er en fin hobby for en som jobber på store byggeprosjekter.

I denne delen av motorveiprosjektet E22 jobber Larsson som landmålingsleder, en jobb som krever mye kontroll av utført arbeid og dataanalyse. Men Larsson føler seg trygg i jobben, og én av årsakene til det er at han har støtte fra jordkomprimeringsløsningen Leica iCON.

Komprimeringen av fyllmassen i et byggeprosjekt er like viktig som hjerteslagene er for menneskekroppen. Det er viktig å ha full oversikt over de ulike stadiene i prosjektet og alle lagene fra fundamentet og oppover, å kunne se alle verdiene og jobbe med informasjonen i sanntid, og Larsson kan stole på løsningen. Han og de ansatte har testet flere maskinstyringsløsninger for komprimering. Likevel visste han at han hadde funnet riktig løsning da han ble presentert for løsningen fra Leica Geosystems, og han erfarte at ideene og kravene hans til finjustering av løsningen ble hørt.

“Med jordkomprimering med iCON, har jeg full kontroll over arbeidet. Det er svært lett å håndtere . Alle formennene våre kan jobbe med løsningen og enkelt ha oppsyn med arbeidet og finne svake punkter i komprimeringen. Alle verdier og data registreres av komprimeringsutstyrets Compaction Meter Value Sensor, og overføres trådløst. Alle som er involvert i prosjektet kan følge arbeidet i detalj fra datamaskinen”, sier Larsson.

E22-prosjektet er det største motorveiprosjektet siden byggingen av ringveien rundt Malmö ble fullført i 2000. Prosjektet har et budsjett på 67 000 millioner euro, og for Larsson og kollegene har det medført flytting av 1 million kubikkmeter materiale. Et prosjekt av denne størrelsen krever riktig teknisk utstyr, og landmålingslederen i E22-prosjektet har funnet det.

Larsson trenger ikke å være fysisk på anlegget så ofte, og det er ikke fordi han er redd for å forlate kontorstolen og bevege seg ut i den virkelige verden. Han får kontinuerlige oppdateringer om fremdriften i komprimeringsarbeidet på datamaskinen. Dataene vises med fargekoder. Alle komprimeringsmaskinenes bevegelser vises, og fargekodene gjenspeiler variasjoner i jordens hardhet. Nøyaktige måleindikasjoner langs linjen viser nøyaktig hvor det finnes svake punkter, slik at man ikke trenger å lete etter dem. Resultatet er at kvaliteten på arbeidet blir høyere, og driftskostnadene lavere.

“Når man ser på resultatene av løsningen, er det ikke vanskelig å forstå hva den betyr for tids- og kostnadsbesparelser”, sier Larsson.


Det var enkelt helt fra begynnelsen av.Edis Mazlovic sitter i den vibrerende valsen sin, en 12 tonns Dynapac CA 3500D, og har full kontroll over arbeidet takket være det krystallklare MCP80-panelet som er montert på høyre side av frontruten. Han kan overvåke utførte passeringer og se hvordan jorden er komprimert under maskinen, samt hvordan han kan unngå over- eller underkomprimering. Mazlovic kan påvise svake punkter tidlig i prosessen, og sikre at komprimeringsarbeidet utføres på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Dataene overføres kontinuerlig og i sanntid til kontoret, det Larsson mottar dem.

“Det var lett å lære systemet”, sier Mazlovic. “Jeg har bare jobbet med komprimeringsmaskiner noen måneder, men jeg har ikke hatt noen problemer med programmet. Det var enkelt helt fra begynnelsen av.”

iCON-komprimeringsløsningens påvisning av svake punkter i jorden har også endret arbeidet for geoteknikerne som tester de svake punktene. Nå trenger de bare to komprimeringstester av områdene der maskinstyringsløsningen har påvist svakheter. Arbeidsprosessene er strømlinjeformet, og gir betydelige kostnads- og tidsbesparelser.

Effektivt, nøyaktig, brukervennlig og kostnadseffektivt. Dette er nøkkelordene for jordkomprimeringsløsningen Leica iCON, og de er grunnen til at PEABs landmålingsleder har funnet favorittløsningen sin og tør å si: “denne løsningen er den beste på markedet!”

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.

Leica iCON compaction

Få gjort mer med visualisering av komprimeringsprosessen.
Få gjort mer med visualisering av komprimeringsprosessen.