Energikontroll

Leica DISTO™ D810 touch

Utendørs-LDM med punktsøker, Bluetooth og berøringsskjerm.
Utendørs-LDM med punktsøker, Bluetooth og berøringsskjerm.