Leica DISTO™ D810 touch

Den smarteste løsningen for måling og dokumentasjon

Leica DISTO D810

Leica DISTO™ 810 touch

Du trenger bare å berøre den!
Stor touch-skjerm for rask og intuitiv betjening. Bruk vanlige bevegelser som sveip og zoom med to fingre. Alle funksjoner er enkle og lett tilgjengelige. Målingene kan også foretas med touch-skjermen. Dette hindrer at Leica DISTO™ D810 touch flyttes ved et uhell mens målingen foretas.

 

Leica DISTO™ D810 touch

Ta målinger med et bilde!
Det har aldri vært enklere å fastslå bredde, høyde areal eller diameter for et objekt. Én måling i rette vinkler mot objektet er alt som kreves. Deretter blir den ønskede dimensjonen markert med to piler på bildet, og den målte verdien vises på displayet. I tillegg til zoomtrinnene på Pointfinder finnes et oversiktskamera for større objekter.

 

Leica DISTO™ D810 touch

Dokumentasjon med bilder
Kamerafunksjonen på Leica DISTO™ D810 touch kan brukes til å opprette bilder eller skjermbilder for opptaksformål som deretter kan lastes ned til  en datamaskin via USB-tilkoblingen. Ingen detaljer  om de målte målpunktene går tapt.

 

Leica DISTO™ D810 touch

Høyeste presisjon
Leica DISTO™ D810 tilbyr en rekke funksjoner for indirekte måling. Takket være den spesialutviklede hellingssensoren blir resultatene svært presise.  Enda mer nøyaktige resultater kan oppnås med Leica FTA360 stativadapter med finjustering som gir eksakt målinnretting.

 

Leica DISTO™ D810 touch

Fleksibel dataoverføring
I tastaturmodus kan du koble din Leica DISTO™ D810 touch til en datamaskin og sende målte verdier i form av inntastinger i et hvilket som helst program. Dette gir høy fleksibilitet.

 

Leica DISTO™ D810 touch

Bluetooth® Smart og ny, gratis app – "Leica DISTO™ sketch"
Den videreutviklede  appen "Leica DISTO™ sketch" er den ideelle koblingen mellom  Leica DISTO™ med Bluetooth® Smart og en smarttelefon eller et nettbrett. Den gjør det mulig å lage raske, skalerte tegninger, dimensjonere objekter i bilder og kontrollere plantegninger. Det er også mulig å integrere detaljerte skisser i en eksisterende skisse, f.eks. en planvisning. Dermed kan du ha all informasjon samlet  i ett enkelt dokument. Filene kan deretter sendes direkte til kontoret via e-post.

 

Register on myWorld today!

myWorld offers customers and partners a wide range of services, information and training material.

myWorld offers customers and partners a wide range of services, information and training material.

Leica DISTO D810 touch