Eiendomsforvaltning

Leica Pegasus:Two

Kjøretøyuavhengig mobil kartleggingsløsning.

Leica SiTrack:One

Leica SiTrack:One on-rail maintenance with DMI for positioning.

Leica Zeno 20

GIS håndholdt datainnsamler (Android) med svært presis GPS.