Data Management & Distribution

Hexagon Mining

Hexagon Mining solves surface and underground challenges by integrating design, planning and operations technologies for safer, more productive mines.

Leica Infinity

Intuitiv kontorprogramvare for administrasjon og behandling av måledata.

Leica Exchange

Leica Exchange gir deg enkel overføring av data mellom felten og kontoret.