Monitoring

Hexagon Mining

Hexagon Mining solves surface and underground challenges by integrating design, planning and operations technologies for safer, more productive mines.

Leica GeoMoS

Fleksibel programvareløsning for automatisk deformeringsovervåking.

Leica Nova TM50

Den mest nøyaktige og pålitelige totalstasjonen med bildeovervåkning.

Leica GM30

All-in-one GNSS monitoring receiver.

Inclination sensor

Precision measurement of inclination vector and temperature.

Leica Nova MS60

Ett instrument til alle landmålingsoppgaver, som hever nivået på sensorfusjoner.

Leica GMX910

GNSS receiver with integrated antenna for monitoring.

UAV-dronesystemer

Intelligent dronebasert kartleggingsløsning for landmåling og anlegg.