Boring av borehull

Leica Nova MS60

Verdens første selvlærende MultiStation justeres automatisk i forhold til alle miljøer, uansett utfordring.

Leica Captivate

Engasjerende 3D-feltprogramvare for innhenting og behandling av data.

Leica iCON iCR80

Få flere layoutpunkter hele dagen hver dag.

Leica GS18 T

Verdens raskeste GNSS RTK-rover - immun mot magnetiske forstyrrelser og kalibreringsfri, nivellering er ikke nødvendig.