3D-bymodeller

Leica RealCity

Urban mapping solution for smart city applications.

Hybrid Sensor

The world’s first hybrid oblique imaging and LiDAR sensor.

Leica HxMap

High-performance post-processing workflow for airborne sensors.

Leica DMCIII

Airborne imaging sensor with world’s largest single frame.

Leica Pegasus:Two

Kjøretøyuavhengig mobil kartleggingsløsning.

HxGN Content Program

Professional airborne imagery service.

Leica Zeno 20

GIS håndholdt datainnsamler (Android) med svært presis GPS.