Eiendomsforvaltning

Leica Pegasus:Two

Kjøretøyuavhengig mobil kartleggingsløsning.

Leica Pegasus:Backpack

Enkel innhenting av data innendørs, utendørs og under jorden.

Leica ScanStation P40 / P30

Allsidige og raske laserskannere.

Leica DISTO™

Velg riktig Leica DISTO™ laseravstandsmåler for dine behov, og dra nytte av ideell målepresisjon og avansert funksjonalitet.

Leica Zeno 20

GIS håndholdt datainnsamler (Android) med svært presis GPS.