Måling av eksisterende anlegg

Leica Viva TS16

Selvlærende totalstasjon for landmåling under alle forhold.

Leica Captivate

Engasjerende 3D-feltprogramvare for innhenting og behandling av data.

Leica Nova MS60

Ett instrument til alle landmålingsoppgaver, som hever nivået på sensorfusjoner.

Leica Viva GS16

Bransjens ledende selvlærende GNSS-smartantenne.

Leica ScanStation P40 / P30

Allsidige og raske laserskannere.

Leica ProScan

Mobile platform to increase your laser scanning productivity.

Leica SiRailScan

Leica SiRailScan is a complete software package providing extraction and analysis of 3-D laser scan data for the rail industry.

Leica Nova TS60

Den mest nøyaktige selvlærende totalstasjonen for presise oppgaver.