Håndtering og distribusjon av data

Leica Infinity

Leica Infinity geospatial office software suite is designed to manage, process, analyse and quality check field survey data from UAVs and terrestrial surveying equipment
Leica Infinity geospatial office software suite is designed to manage, process, analyse and quality check field survey data from UAVs and terrestrial surveying equipment

Leica Geo Office

Effektiv kontorprogramvare for administrasjon og behandling av måledata.
Effektiv kontorprogramvare for administrasjon og behandling av måledata.