Håndtering og distribusjon av data

Leica Infinity

Leica Infinity kontorprogramvare for geospatiale data er utviklet for håndtering, behandling, analyse og kvalitetskontroll av måledata fra felten, fra droner og måleutstyr på bakken.
Leica Infinity kontorprogramvare for geospatiale data er utviklet for håndtering, behandling, analyse og kvalitetskontroll av måledata fra felten, fra droner og måleutstyr...

Leica Geo Office

Effektiv kontorprogramvare for administrasjon og behandling av måledata.
Effektiv kontorprogramvare for administrasjon og behandling av måledata.