Jordarbeid og grøfting

Leica iCON iXE3 - 3D-system

Gravemaskinstyring for 2D- og 3D-applikasjoner: laser, GNSS eller TPS.
Gravemaskinstyring for 2D- og 3D-applikasjoner: laser, GNSS eller TPS.

Leica iCON iGG4 - 3D System

Dual GNSS solution for motorgraders automatic and guidance.
Dual GNSS solution for motorgraders automatic and guidance.