Reality capture

Leica TerrainMapper

Flexible linear-mode LiDAR sensor for various applications in regional mapping projects

Leica Pegasus:Two

Kjøretøyuavhengig mobil kartleggingsløsning.

UAV-dronesystemer

Intelligent dronebasert kartleggingsløsning for landmåling og anlegg.