Massefjerning og gravearbeid

Leica iCON iGD3 – 3D-maskinkontrolløsning

3D-maskinkontrolløsning for jordflyttings- og planeringsarbeid med bulldosere.
3D-maskinkontrolløsning for jordflyttings- og planeringsarbeid med bulldosere.

Leica iCON iXE3 - 3D-system

Gravemaskinstyring for 2D- og 3D-applikasjoner: laser, GNSS eller TPS.
Gravemaskinstyring for 2D- og 3D-applikasjoner: laser, GNSS eller TPS.