Design & Visualise

Leica iCON office

Komplett programvarepakke for alle bruksområder på anlegg.

LISCAD

Surveying and engineering office software for field to finish.

Leica Infinity

Intuitiv kontorprogramvare for administrasjon og behandling av måledata.

MicroSurvey Software for land surveying

CAD drafting, least squares adjustment, and field mapping.

Leica SiRailScan

Leica SiRailScan is a complete software package providing extraction and analysis of 3-D laser scan data for the rail industry.