Reality capture

Leica Pegasus:Two

Kjøretøyuavhengig mobil kartleggingsløsning.

Leica ProScan

Mobile platform to increase your laser scanning productivity.

Leica Zeno 20

GIS håndholdt datainnsamler (Android) med svært presis GPS.