As-Is Documentation

Leica Viva TS16

Selvlærende totalstasjon for landmåling under alle forhold.

Leica GS18 T

Verdens raskeste GNSS RTK-rover - immun mot magnetiske forstyrrelser og kalibreringsfri, nivellering er ikke nødvendig.

Leica Captivate

Engasjerende 3D-feltprogramvare for innhenting og behandling av data.

Leica Zeno 20

GIS håndholdt datainnsamler (Android) med svært presis GPS.

Leica ScanStation P50

The fastest and safest, long-range 3D laser scanner.

UAV-dronesystemer

Intelligent dronebasert kartleggingsløsning for landmåling og anlegg.