Site / Corridor Study

UAV-dronesystemer

Intelligent dronebasert kartleggingsløsning for landmåling og anlegg.
Intelligent dronebasert kartleggingsløsning for landmåling og anlegg.

Leica TerrainMapper

Flexible linear-mode LiDAR sensor for various applications in regional mapping projects
Flexible linear-mode LiDAR sensor for various applications in regional mapping projects