Underground Utility Location

DD220/DD230 SMART rør- og kabelsøkløsning

Leica DD SMART-søkere og DX Shield-programvare – Arbeid sikrere, raskere og enklere
Leica DD SMART-søkere og DX Shield-programvare – Arbeid sikrere, raskere og enklere

Leica GS18 T

Verdens raskeste GNSS RTK-rover - immun mot magnetiske forstyrrelser og kalibreringsfri, nivellering er ikke nødvendig.
Verdens raskeste GNSS RTK-rover - immun mot magnetiske forstyrrelser og kalibreringsfri, nivellering er ikke nødvendig.

Utility Detection Radar

Detect and identify utilities on site with ground penetrating radar technology.
Detect and identify utilities on site with ground penetrating radar technology.

Programvare

Fullt integrerte programvareløsninger for deteksjon.
Fullt integrerte programvareløsninger for deteksjon.