Underground Utility Location

DD220/DD230 SMART rør- og kabelsøkløsning

Leica DD SMART-søkere og DX Shield-programvare – Arbeid sikrere, raskere og enklere

Leica Zeno 20

GIS håndholdt datainnsamler (Android) med svært presis GPS.

Leica GS18 T

Verdens raskeste GNSS RTK-rover - immun mot magnetiske forstyrrelser og kalibreringsfri, nivellering er ikke nødvendig.

Utility Detection Radar

Detect and identify utilities on site with ground penetrating radar technology.

Leica Pegasus:Stream

Ground penetrating radar mobile mapping solution.

Programvare

Fullt integrerte programvareløsninger for deteksjon.