Underground Utility Location

DD220/DD230 SMART rør- og kabelsøkløsning

Leica DD SMART-søkere og DX Shield-programvare – Arbeid sikrere, raskere og enklere

Leica Zeno 20

GIS håndholdt datainnsamler (Android) med svært presis GPS.

Leica GS18 T

Introducing the world’s fastest GNSS RTK rover with true tilt compensation - immune to magnetic disturbances and calibration-free.

Utility Detection Solutions

Detect and identify utilities on site

Leica Pegasus:Stream

Ground penetrating radar mobile mapping solution.

Programvare

Fullt integrerte programvareløsninger for deteksjon.